ВЕНТИЛАТОРИ

Модерни охлаждащи технологии. 

Джет вентилатори

Джет вентилаторите са система за отвеждане на дима, ползва се като вентилационна система на паркинги и в случай на пожар, тя гарантира безопасно извеждане на вредния дим и газове. Предотвратява разпространението на огън и запазва коридор за евакуация в случай на пожар.

Вентилатори

Вентилаторите за аксиално отстраняване на дим са устойчиви на висока температура и се използват на паркинги, метростанции
и подобни проекти.

Други продукти

ЧИЛЪРИ

Решения за охладителни системи

ПОКРИВНИ ЦЕНТРАЛИ

Мултифункционални и ефективни системи

ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

За къщи, търговски сгради и обекти